İhan BİLGİN
Merkez Mahalle Muhtarı

Yüksel YONDEMİR
Camiyanı Mahalle Muhtarı

Şenol YİĞİT
Ortaköy Mahalle Muhtarı

Murat ALTUNTAŞ
Melikli Mahalle Muhtarı

Haydar YILMAZ
Y.Uluköy Mahalle Muhtarı

Cafer İBİLİ
Köyiçi Mahalle Muhtarı