Coğrafi Yapısı

Konumu

Harşit Çayı kenarında, Tirebolu-Torul transit karayolu üzerinde kurulmuş son derece dağlık araziye sahip bir ilçedir. Kuzeyde Giresun ili Çanakçı ilçesi, kuzeydoğuda Trabzon ili Şalpazarı ilçesi, Tonya ve Maçka ilçeleri, doğuda Gümüşhane ili Torul ilçesi, güneyde Giresun ili Alucra ilçesi ve batıda Doğankent ilçesi ile çevrilidir. İlçenin yüz ölçümü 930 Km.²  olup denizden yüksekliği ise 602 metreden 2500 metreye kadar çıkmaktadır.   

 

 

Akarsuları

İlçemizden geçip Tirebolu yakınlarından denize dökülen Harşit Çayı, ilçenin en önemli akarsuyudur. Ayrıca Kavraz Deresi ve Gelivera Deresi de bulunmaktadır.

 

 

İklimi

İlçenin iklimi, deniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş alanını teşkil etmektedir. Yazın yok denecek kadar az yağmur yağmaktadır. Kış aylarında zaman zaman yoğun kar yağmasına karşın, lodos rüzgarlarının da etkisiyle uzun süre kar kalmaz.

 

Kürtün İlçesinin çevresi kayalıklarla çevrilidir. Ancak yüksek kesimlere doğru yeşil ormanlık alanları başlar. Yağış, orman bitkilerinin yetişmesine sebebiyet vermektedir. Rakım olarak 800 metreye kadar yayvan yapraklılar, 800 metreden 2500 metreye kadar iğne yapraklı ağaçlar ve daha yukarılarda ise otlak, çayırlık ve meraların yer aldığı görülür.